15. des
Julebord 2019 mobil
BRA TALL FOR GRUE: Ledigheten øker litt i Åsnes og Våler, mens det er en nedgang på 30 prosent i juli sammenlignet med samme periode i fjor.
 
Høyere ledighet enn i fjor i Innlandet, men positive tall for Grue
Ved utgangen av juli var det registrert 3.884 helt ledige arbeidssøkere i Innlandet. Dette tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,4 prosent. – Det vil si at ledigheten i Innlandet fortsetter å være høyere enn i tilsvarende måned i fjor mens ledigheten i landet holder seg lavere enn i fjor, sier fungerende direktør for NAV Innlandet, Ole Erik Skåret.

Publisert: 05.aug.2019 11.04
Oppdatert: 07.aug.2019 13.24
 

1. januar i år ble NAV i Hedmark og NAV i Oppland slått sammen til NAV i Innlandet. Denne pressemeldingen omfatter derfor statistikk for Hedmark og Oppland samlet, og Innlandet er her omtalt som «fylket».

Det er brudd i statistikk over antall arbeidsledige fra og med november 2018 på grunn av ny registreringsmetode. Bruddjusterte tall for arbeidsledigheten viser at Innlandet denne måneden hadde et høyere antall helt ledige sammenlignet med juli i fjor. Også den bruddjusterte bruttoledigheten var høyere enn i fjor. Bruttoledigheten er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Den brudd- og sesongjusterte ledigheten økte i juli måned.

Kongsvingerregionen eneste region med lavere ledighet enn i fjor

Tallene viser at Nord-Østerdal hadde lavest ledighet i fylket med 1,2 prosent. Sør-Østerdal hadde høyest med 2,3 prosent.

- Den eneste regionen i Innlandet der ledigheten var lavere enn i juli i fjor var Kongsvingerregionen. Der lå ledigheten nå på 2,2 prosent mens den i fjor var på 2,3 prosent, sier Skåret.

Flest ledige innen butikk- og salgsarbeid

Ved utgangen av juli måned var det flest ledige innen butikk- og salgsarbeid. Her var det 498 helt ledige arbeidssøkere. Nest flest ledige var det innen serviceyrker og annet arbeid der 426 personer var helt ledige. Ledigheten innen begge disse yrkesgruppene var høyere enn i samme måned i fjor.

TALLENE FOR SOLØR PR JULI:  

Grue - 51 helt ledige, noe som tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken, det er 22 færre enn i fjor som igjen tilsvarer 30 prosents nedgang. 

Åsnes - 83 helt ledige, noe som tilsvarer 2,5 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som igjen tilsvarer 2 prosents økning.

Våler - 41 helt ledige, noe som tilsvarer 2,3 prosent av arbeidsstyrken, det er 2 flere enn i fjor som tilsvarer 5 prosents økning. 

Laber stillingstilgang i sommermånedene

– I juli måned var det en tilgang på 1 296 ledige stillinger i Innlandet. Dette var et noe høyere antall enn i juli i fjor. Det var som vanlig flest nye ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg med 293 stillinger. Tilgangen på ledige stillinger i sommermånedene har vært betraktelig lavere enn i årets fem første måneder. Dette er imidlertid helt normalt, avslutter Skåret.

Karin og Eva tom 19. des mobil
Telefon: 46 900 800 // Tips oss: Skjema »
Ansvarlig redaktør:Bjørn-Martin Brandett », 97760082
iSolør bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her, og vår personvernerklæring her.
 
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no